...

دایکست

برگزاری دوره تخصصی آموزشی دایکست
بهمن, 1401 بدون نظر اخبار
دوره مقدماتی طراحی سیستم های راهگاهی در قالب های دایکست توسط کانون قالبسازان جهت ارتقا بخشی سطح فنی اعضا کانون قالبسازان در تاریخ 12 و 13 بهمن ماه بصورت دو جلسه در سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان رضوی با امکانات سمعی بصری و نرم افزاری تشکیل گردید. ...
ادامه مطلب