...

دانش بنیان

جلسه کانون با آقای دکتر شریعتی
بهمن, 1401 بدون نظر اخبار
این جلسه در تاریخ 1401/10/26 با هدف برنامه ریزی برای دومین همایش کانون قالبسازان و نمایشگاه جانبی آن با حضور آقای مهندس عسگری و آقای مهندس قاسمی از طرف کانون و آقای دکتر شریعتی مدیر توسعه کسب و کار پارک علم و فناوری برگزار گردید.
ادامه مطلب