...

اتحادیه یدکی فروشان

جلسه کانون قالبسازان با اتحادیه فلزتراش مشهد و اتحادیه یدکی فروشان
خرداد, 1401 بدون نظر اخبار
جلسه مشترک نمایندگان هئیت مدیره کانون قالبسازان و ریاست و هیئت مدیره اتحادیه فلزتراشان مشهد با ریاست و هیئت مدیره اتحادیه یدکی فروشان جهت تامین ، تهیه و تولید قسمتی از قطعات یدکی مورد نیاز کشور توسط کانون قالبسازان و مذاکرات اولیه در جهت راه اندازی خطوط تولید قطعات ...
ادامه مطلب