...

اتحادیه فلزتراش مشهد

نشست داخلی اعضای کانون قالبسازان و اتحادیه فلزتراش مشهد و پارک علم و فناوری
بهمن, 1402 بدون نظر اخبار
نشست داخلی اعضای کانون قالبسازان، اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش مشهد و شرکت های پارک علم و فناوری درخصوص واگذاری زمین های شهرک صنعتی رضوی(شهرک صنعتی مشهد 5) این همایش در تاریخ 24 دی ماه 1402 از ساعت 15 الی 18 و با حضور مشاور محترم مدیرعامل شرکت شهرک ...
ادامه مطلب
جلسه کانون قالبسازان با اتحادیه فلزتراش مشهد و اتحادیه یدکی فروشان
خرداد, 1401 بدون نظر اخبار
جلسه مشترک نمایندگان هئیت مدیره کانون قالبسازان و ریاست و هیئت مدیره اتحادیه فلزتراشان مشهد با ریاست و هیئت مدیره اتحادیه یدکی فروشان جهت تامین ، تهیه و تولید قسمتی از قطعات یدکی مورد نیاز کشور توسط کانون قالبسازان و مذاکرات اولیه در جهت راه اندازی خطوط تولید قطعات ...
ادامه مطلب
جلسه کانون قالبسازان با نایب رئیس اتحادیه فلزتراش تهران آقای مهندس عمادی
اردیبهشت, 1401 بدون نظر اخبار
جلسه مشترک هئیت مدیره کانون قالبسازان با نایب رئیس اتحادیه فلزتراشان تهران و از مدیران اسبق جامعه قالبسازان ایران جناب آقای مهندس عمادی جهت گسترش کانون بصورت کشوری و تمرکز بیشتر بر اهداف کانون بمنظور بهره مندی حداکثری وحضور قالبسازان وماشین قالب وخدمات وابسته بصورت کشوری در نمایشگاه بین ...
ادامه مطلب