...

.    لیستی از نمایشگاه های بین المللی داخلی مرتبط با قالبسازی در سال 1402 و در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز و همچنین نمایشگاه های خارجی مرتبط در کشورهای همسایه گردآوری شده است و در اختیار شما همکاران گرامی قرار میگیرد.

.    -جهت دانلود لیست نمایشگاه های داخلی اینجا کلیلک کنید.

        .    -جهت دانلود لیست نمایشگاه های خارجی اینجا کلیک کنید.