...

کانون قالبسازان مشهد شماره ثبت : 6741

 

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در کانون قالبسازان مشهد

1 – تکمیل فرم عضویت

2 – تکمیل فرم اظهارنامه و تعهد نامه عضویت

3 – مطالعه فرم شرایط عضویت

4 – مطالعه فرم مزایای عضویت و فرم چشم انداز اهداف کانون

5 – ارائه کپی پروانه کسب ( در صورت داشتن)

6 – ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه عضو

7– ارائه دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

8- ارائه فیش بانکی بابت حق عضویت ثابت مبلغ 10.000.000ریال

وعضویت سالیانه مبلغ 5.000.000 ریال

شماره حساب 0302977315005

شماره شبا 590620000000302977315005 IR

شماره کارت 6362147010036059

شماره حساب به نام کانون قالبسازان مشهد

*ثبت نام حضوری جهت ارائه مدارک دردفترکانون ساعت 8 الی 13 با هماهنگی قبلی*

 

آدرس : مشهد ، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان ، طبقه 2 ، واحد 320

شماره تماس : 35424300 شماره همراه : 09151023720