...

موضوع  :  ثبت نام اولیه زمین و تکمیل فرم نیاز سنجی متراژ  واحدها و بر آورد تعداد واحدهای کارگاهی ( 500 300 200  متر مربعی ) و شرکتهای صنعتی ( 5000 2000 متر مربعی ) در محور غرب  یا محور شرق مشهد

با سلام

     احتراماً ، به اطلاع اعضاء و همکاران محترم کانون قالبسازان میرساند. نظر به پیگیری های مجدانه دو ساله هیئت مدیره کانون قالبسازان،  مبتنی بر نظام بخشی و ساماندهی قالبسازان مشهد و ایجاد یک شهرک تخصصی قالبسازی و خدمات وابسته، لذا با عنایت خداوند متعال با طرح پیشنهادی کانون،  توسط ریاست محترم شرکت شهرکها، جهت ایجاد فاز قالبسازان و خدمات وابسته در شهرک صنعتی ( محور غرب یا  محور شرق ) موافقت خود را اعلام و از کانون بعنوان متولی ساماندهی قالبسازان و خدمات وابسته جهت انعقاد قرارداد ساماندهی و تفاهمنامه نظام بخشی قالبسازان، درخواست لیست اسامی و متقاضیان واجد شرایط برای تهیه پلان واگذاری زمین ، با ابعاد فوق الذکر نموده است.

 لذا، از همه همکاران و اعضا کانون خواهشمند است. جهت تکمیل جدول و لیست متقاضیان با حضور در دفتر کانون، فرم درخواست را تکمیل نمایند.

قابل توجه است ، همه سعی و تلاش کانون در اخذ زمین در شهرک صنعتی توس می باشد ، در صورت عدم امکان در محور غرب جهت شهرک فناوری برتر ، و در شرق فاصله 20 کیلومتری در شهرک صنعتی جدید شماره 5 زمین تخصیص خواهد شد.

قابل ذکر است، که مدارک مثبته و الویتهای ذیل جهت ارائه مدارک در آتی برای  واگذاری زمین با هدف جلوگیری از رانت و سودجوئی افراد غیر همکار ضروری ، تکمیل فرم تعهدی را برای کانون ایجاد نخواهد کرد ضمناً علاوه بر گواهی عضویت کانون قالبسازان حداقل یکی از مدارک ذیل باید در بدو ثبت نام ارائه شود.

    1. جواز کسب اتحادیه فلزتراشان مشهد
    2. مدارک فنی و حرفه ای و دانشگاه مرتبط
    3. داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت با تائید کانون ( 3 نفر از اعضاء کانون)

                   جهت دانلود فایل pdf فراخوان زمین اینجا کلیک کنید.

 با تشکر

  مدیر عامل کانون قالبسازان مشهد

       ناصر عصار زاده