...

گزیده ای از  اساسنامه تاسیس کانون قالبسازان مشهد : 

به منظور رشد و توسعه صنف قالبسازان جهت بهره وری بهتر، مشاوره و بروز رسانی و تجهیز واحدهای صنفی قالبسازان ، کارشناسی تخصصی قالب ، ارائه طرح و برنامه ریزی برای ارتقاء تولید و ساخت قالب های صنعتی، حمایت از همکاران جهت ارتقاء واحدهای صنفی قالبسازان تماماً طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی صورت خواهد پذیرفت .

عضویت اعضای اصلی ( حقیقی و حقوقی) و وابسته :

شامل متخصصین، مهندسین و کارشناسانی می باشد که در صنایع قالبسازی و ابزارسازی ، خدماتی، تحقیقاتی وآموزش در سطوح دانشگاهی     و فنی و  حرفه ای و صنایع وابسته  و اشخاصی که دارای بیش از پنج سال سابقه تجربی را دارا می باشند.  به نحو  مؤثر در پیشرفت  صنایع قالبسازی ایران فعالیت می نماید. مؤسسات و گروه هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با صنایع قالبسازی همکاری دارند.

شرایط کلی عضویت :

  1. پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون قالبسازان مشهد
  2. محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به سازمانها و تشکیلات ضد نظام جمهوری اسلامی ایران
  3. داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی
  4. دارا بودن یکی از شرایط داوطلبین عضویت

1-شرایط داوطلبین عضویت اشخاص حقیقی

شرایط داوطلبین عضویت اشخاص حقیقی عبارت است از احراز یکی از شرایط زیر:

  • دارا بودن مدرک کاردانی در رشته های فنی با دو سال سابقه کار مرتبط
  • داارا بودن بیش از پنج سال سابقه تجربی در زمینه قالبسازی
  • دارا بودن مجوز فعالیت قالبسازی خدمات ماشینکاری ، فولاد فروشان و وابسته از مراجع ذیربط قانونی

2-شرایط داوطلبین عضویت اشخاص حقوقی

  • کلیه موسسات، شرکت ها، کارگاه ها و واحدهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با صنایع  قالبسازی فعالیت می نمایند.

 

3– شرایط داوطلبین وابسته 

کلیه افرادی که در یکی از مجموعه های صنعتی به طور غیر مستقل مشغول به کار در راستای قالبسازی و حرفه های وابسته می باشند و تحت نظر واحدهای حقوقی و یا حقیقی مشغول به کار می باشند.

 

مراحل عضویت اعضاء اشخاص حقیقی و حقوقی و وابسته  :

تکمیل فرم عضویت بصورت آنلاین یا حضوری ، تاییدیه حسن شهرت توسط دو نفر معرف همکار عضو پرداخت حق عضویت ثابت  به مبلغ 10.000.000 ریال و حق عضویت سالانه برای اعضاء اصلی مبلغ  5.000.000 ریال  و برای اعضاء وابسته 3.000.000 ریال می باشد که     برای سال 1400  به حساب شماره حساب : 0302977315005  و  شماره شبا  :IR590620000000302977315005  بانک آینده    بنام کانون قالبسازان مشهد