...
لوگو
 
بسمه تعالی
شماره ثبت :6741 معرفی اعضاء هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد
کانون قالبسازان مشهد
C:\Users\USER\Desktop\عکس آقای عصارزاده.jpg ناصر عصار زاده
سمت : مدیرعامل کانون قالبسازان مشهد
نام شرکت / کارگاه : شرکت سپهر
شماره تماس شرکت : 33861255
ایمیل :
آدرس شرکت : مشهد، سیدی ، شهید ریاضی 4/51
 
احسان قاسمی
سمت : رئیس هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد
نام شرکت / کارگاه : فرا فن توس
شماره تماس شرکت : 2-35413101
شماره فکس :35413422
C:\Users\USER\Desktop\ععکس آقای قاسمی.jpg ایمیل : ghasemi1343 @ yahoo.com
ایمیل شرکت : info@farafantoos.com
آدرس سایت شرکت : WWW.farafantoos.com
آدرس شرکت :مشهد، شهرک صنعتی توس ، فاز 1 ، بلوار تعاون جنوبی قطعه 329
علی آذری
سمت : عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد
نام شرکت / کارگاه : قالبسازی آذر شرق
شماره تماس شرکت : 36514010
شماره فکس :
ایمیل :
آدرس شرکت / کارگاه : مشهد ،بزرگراه آسیایی ، پیامبر اعظم 77 ، پلاک 26
مهدی عسگری
سمت : عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد
نام شرکت / کارگاه : ماهان صنعت
C:\Users\USER\Desktop\عکس مهندس عسگری.jpg شماره تماس :09151825388

ایمیل :

آدرس شرکت/کارگاه:مشهد، شهرک صنعتی توس ، فاز4 فلزتراشان،فلزتراشان 7واحد3
مصطفی بحرالعلومی طباطبایی
سمت : عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد

عضو وابسته ( شرکت ماهان صنعت)

C:\Users\USER\Desktop\عکس مهندس بحرالعلوم.jpg  
 
رضا جهانبخش
سمت : عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد
C:\Users\USER\Desktop\آقای جهانبخش.jpg نام شرکت / کارگاه : قالبسازی اطلس
شماره تماس :36667527
ایمیل :
آدرس شرکت / کارگاه : مشهد ، نبش آزادی 125/9