...

اعضای هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد

آشنایی با اعضا هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد

ناصر عصارزاده مدیر عامل کانون قالبسازان مشهد نام شرکت / کارگاه : شرکت سپهر
شماره تماس شرکت : 33861255
ایمیل :
آدرس شرکت : مشهد، سیدی ، شهید ریاضی 4/51
احسان قاسمی رئیس هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد نام شرکت / کارگاه : فرا فن توس
ایمیل : ghasemi1343 @ yahoo.com
ایمیل شرکت : info@farafantoos.com
آدرس سایت شرکت : WWW.farafantoos.com
آدرس شرکت :مشهد، شهرک صنعتی توس ، فاز 1 ، بلوار تعاون جنوبی قطعه 329
علی آذری عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد نام شرکت / کارگاه : قالبسازی آذر شرق
شماره تماس شرکت : 36514010
شماره فکس :
ایمیل :
آدرس شرکت / کارگاه : مشهد ،بزرگراه آسیایی ، پیامبر اعظم 77 ، پلاک 26
مهدی عسگری عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد نام شرکت / کارگاه : ماهان صنعت
شماره تماس :09151825388
ایمیل :
آدرس شرکت/کارگاه:مشهد، شهرک صنعتی توس ، فاز4 فلزتراشان،فلزتراشان 7واحد3
مصطفی بحرالعلومی طباطبایی عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد عضو وابسته ( شرکت ماهان صنعت)
رضا جهانبخش عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد نام شرکت / کارگاه : قالبسازی اطلس
شماره تماس :36667527
ایمیل :
آدرس شرکت / کارگاه : مشهد ، نبش آزادی 125/9
سید مجید تشکری عضو هیئت مدیره کانون قالبسازان مشهد کارشناس متالورژی دانشگاه فردوسی
مدیر واحد تولیدی ایران دایکست
عضو انجمن دایکست ایران
ایمیل : m.irandiecast@gmail.com
آدرس کارگاه/شرکت: مشهد ، شهرک صنعتی فن آوری های برتر خیابان صنعت ۵ شماره ۱۹۶